Geologien i 3D

Tag en tur gennem Tinglev områdets geologi i 3D via en film, eller via et 3D program, GeoScene3D, hvor du frit kan bevæge dig rundt.Det der ses i 3D, er dels terrænoverfladen, og dels den geologiske overflade kaldet prækvartæret. Udover lagene ses også boringer, med den geologiske lagdeling. På visse af boringerne kan der også ses et filter, som er det sted i boringen der indvindes vand fra. Hvis du vil bevæge dig frit rundt i modellen, skal GeoScene3D installeres på din PC. Benyt download knappen til højre.
Herunder ses et kort med en 3D visualisering.
Klik på for et område og følgende muligheder kommer frem:
Interaktivt 3D: Med GeoScene3D kan du frit bevæge dig rundt i grundvandsmagasierne. Når du har valgt en lokalitet, vil GeoScen3D åbnes og starte en anímation.

GeoScene3D Vejledning
På afspilningspanalet kan animationen stoppes og startes.


Navigationspanelet kan bruges til at flyve rundt i området med.


Krav til system
Nyere Windows XP pc, samt en hurtig internetforbindelse kan anbefales.

3D film
Du kan også få afspillet en film der viser 3D visualiseringen  
Film
Hvis du vælger at downloade en film, vil den vises i din mediaplayer. 
 
W3C validated  © Miljøcenter Ribe - Websider og GeoScene3D er fremstillet af I-GIS