Links

Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ribe

Statens Miljøcenter, der står for opgaven med at kortlægge og overvåge grundvandsressourcen.

Cliwat Cliwat

Et projekt, hvis mål er at undersøge konsekvenserne af klimaændringerne i nordsøregionen.
North Sea Region North Sea Region

Et EU udviklingsprogram for projekter der angår regionen omkring nordsøen.
Burval Burval

Et projekt, hvis mål var at kortlægge begravede dale med hensyn til grundvandsforekomster. Projektet er afsluttet i 2006 ?W3C validated  © Miljøcenter Ribe - Websider og GeoScene3D er fremstillet af I-GIS