Om Tinglevboringen

Her kan du læse og se billeder fra boringen.

Brøndboreren er godt i gang med borearbejdet.
Eksperter fra Geologisk Institut ved Aarhus Universitet er med specialudstyr ved at måle lyd-hastigheden af de forskellige jordlag, boringen gennemtrænger, 5. november 2001."
Boringen er ved at blive udbygget med forerør til fem separate vandindtag i forskellige dybder i undergrunden. I tre af forerørerne er der monteret skydeventiler for at hindre grundvandet fra de tre dybeste vandindtag i at strømme ud på jorden, da trykket i disse er større en terrænniveauet ved boringen.
Boringen er i oktober 2001 ved at være færdig udbygget.
Der arbejdes med bestemmelse af vandtryk i de forskellige vandindtag i boringen.
Præcis bestemmelse af vandtryk i de forskellige vandindtag i boringen.
Der arbejdes med montering af web-kameraet ved boringen.
Web-kameraet er monteret, og der indmåles med GPS et referencepunkt på boringens overbygning for bl.a. at kunne referere vandtrykkene i boringens forskellige indtag i forhold til havniveau.
Boringens overbygning set gennem mandehullet i overbygningens dækplade. Forerørene til boringens fem indtag i undergrunden ses midt i billedet.
Der arbejdes med installering af måleudstyr og konfigurering af telekommunikationsudstyr og ditto forbindelser.
En tårnfalk som benyttede web-kameraet som hvile- og udsigtspunkt er her indfanget af web-kameraet.
W3C validated  © Miljøcenter Ribe - Websider og GeoScene3D er fremstillet af I-GIS